Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230132136

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a1083tr., 33 tr. ảnh màu,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp một số bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển của nước ta trong thời gian tới.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00922nam a2200133 a 4500
001 1620230132136
005 20231001225035.7
008 231001 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNguyễn Phú Trọng
245 0 $aĐảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn
260 $bChính trị Quốc gia$c2015$aH.:
300 $c24cm$a1083tr., 33 tr. ảnh màu,
520 $aTập hợp một số bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển của nước ta trong thời gian tới.
;

Tệp đính kèm