Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230128092

Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ Đại hội ở cơ sở

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: TS. Nguyễn Tác Lũy
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Mô tả: $a79tr

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00420nam a2200133 a 4500
001 1620230128092
005 20230910205311.7
008 230906 ||||| |||||||||||
082 0#$a3KV
100 0 $aTS. Nguyễn Tác Lũy
245 1 $aBầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ Đại hội ở cơ sở
250 $a1
260 $c2020$aNxb Chính trị Quốc gia Sự thật
300 $a79tr
;

Tệp đính kèm

1

BauCuTrongDang.pdf