Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230131696

Biển, đảo Việt Nam những thông tin cơ bản - Tập 1

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Chu Hồi
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a204tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp, phân tích làm rõ các vấn đề về: biển và đại dương với sự sống của loài người; vị thế và vai trò của Biển Đông; trong vùng biển Việt Nam; biển với phát triển kinh tế biển xanh và bền vững.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00654nam a2200133 a 4500
001 1620230131696
005 20230925224946.7
008 230925 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNguyễn Chu Hồi
245 0 $aBiển, đảo Việt Nam những thông tin cơ bản - Tập 1
260 $bChính trị Quốc gia$c2020$aH.
300 $a204tr.,$c21cm
520 $aTrình bày dưới dạng hỏi đáp, phân tích làm rõ các vấn đề về: biển và đại dương với sự sống của loài người; vị thế và vai trò của Biển Đông; trong vùng biển Việt Nam; biển với phát triển kinh tế biển xanh và bền vững.
;