Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620210124816

Cương lĩnh và Chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
✩ Năm xuất bản: 2009
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00404nam a2200121 a 4500
001 1620210124816
005 20230921213251.7
008 210427e vie||||| |||||||||||vie
082 0#
100 1 $aHội đồng Lý luận Trung ương
245 1 $aCương lĩnh và Chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay
250 $a1
260 $bChính trị Quốc gia Sự thật$c2009$aHà Nội
;

Tệp đính kèm

1

Cuonglinh.pdf