Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230131788

Biển, đảo Việt Nam những thông tin cơ bản - Tập 2

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Chu Hồi
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a148tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp, phân tích làm rõ các vấn đề về đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái tiêu biểu ở biển và ven biển nước ta, tài nguyên năng lượng và khoáng sản rắn ở vùng biển nước ta, các dạng tài nguyên biển khác.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00681nam a2200133 a 4500
001 1620230131788
005 20230925225247.7
008 230925 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNguyễn Chu Hồi
245 0 $aBiển, đảo Việt Nam những thông tin cơ bản - Tập 2
260 $c2020$aH.$bChính trị Quốc gia
300 $c21cm$a148tr.,
520 $aGồm những câu hỏi đáp, phân tích làm rõ các vấn đề về đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái tiêu biểu ở biển và ven biển nước ta, tài nguyên năng lượng và khoáng sản rắn ở vùng biển nước ta, các dạng tài nguyên biển khác.
;