Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200003152

Bản kiến nghị. Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: ĐTĐL-2003/18 GS.TS Nguyễn Phú Trọng

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00314nam a2200085 a 4500
001 1620200003152
005 .7
008 210316 ||||| |||||||||||
100 $aĐTĐL-2003/18 GS.TS Nguyễn Phú Trọng
245 $aBản kiến nghị. Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn
;

Tệp đính kèm