Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200027592

Chuyên đề thông tin quan niệm hiện nay của một số Đảng cộng sản về CNXH. Phần II Phát biểu của Lãnh đạo bốn Đảng (4.ĐCS Liên bang Nga).

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm