Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230132846

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nhiều tác giả
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp hơn 100 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, học viên từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, giải pháp về kinh tế truyền thông.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00769nam a2200121 a 4500
001 1620230132846
005 20231004211948.7
008 231004 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNhiều tác giả
245 0 $aKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm
260 $bChính trị Quốc gia$c2021$aH.
520 $aKỷ yếu tập hợp hơn 100 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, học viên từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, giải pháp về kinh tế truyền thông.
;

Tệp đính kèm