Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230133102

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Văn Thạo, Phạm Văn Linh, Nguyễn Viết Thông
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a294tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm các văn bản tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00961nam a2200133 a 4500
001 1620230133102
005 20231004215506.7
008 231004 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aPhùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Văn Thạo, Phạm Văn Linh, Nguyễn Viết Thông
245 0 $aNhững điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
260 $c2021$aH.:$bChính trị Quốc gia
300 $c21cm$a294tr.,
520 $aGồm các văn bản tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
;

Tệp đính kèm

1

Yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu