Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200000250

"Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện XD nhà nước Pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân" Bản kiến nghị

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Phạm Ngọc Quang

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00369nam a2200085 a 4500
001 1620200000250
005 20230910202341.7
008 201209 ||||| |||||||||||
100 $aGS.TS Phạm Ngọc Quang
245 $a"Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện XD nhà nước Pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân" Bản kiến nghị
;

Tệp đính kèm