Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230133270

Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Nhân Dân
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a623 tr.: ảnh màu,$c24 cm
✩ Tóm tắt: Gồm những bài viết về niềm tin yêu của nhân dân trong nước và tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00600nam a2200133 a 4500
001 1620230133270
005 20231004215239.7
008 231004 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aBáo Nhân Dân
245 0 $aNiềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
260 $aH.:$c2021$bChính trị Quốc gia
300 $a623 tr.: ảnh màu,$c24 cm
520 $aGồm những bài viết về niềm tin yêu của nhân dân trong nước và tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
;

Tệp đính kèm