Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200123966

Xây dựng và tổ chức thực hiện các NQBCHTWW ĐẢng và thực trạng và giải pháp

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: ĐTĐL-2005/16 PGS.TS Đàm Đức Vượng

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm