Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230130910

Sửa đổi lối làm việc

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hồ Chí Minh
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a190tr.,$c15cm
✩ Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức tiến hành công tác phê bình, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao tư cách đạo đức cách mạng, chống thói ba hoa, tham lam, vụ lợi; phương hướng đào tạo, nâng cao, năng lực cho cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ của người cán bộ lãnh đạo đối với tập thể và quần chúng.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00693nam a2200133 a 4500
001 1620230130910
005 20230925102553.7
008 230925 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aHồ Chí Minh
245 0 $aSửa đổi lối làm việc
260 $c2015$bChính trị Quốc gia$aH.:
300 $a190tr.,$c15cm
520 $aHướng dẫn cách thức tiến hành công tác phê bình, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao tư cách đạo đức cách mạng, chống thói ba hoa, tham lam, vụ lợi; phương hướng đào tạo, nâng cao, năng lực cho cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ của người cán bộ lãnh đạo đối với tập thể và quần chúng.
;