Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620210124724

Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00332nam a2200097 a 4500
001 1620210124724
005 20210427100734.7
008 210427 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aHội đồng Lý luận Trung ương
245 1 $aCông tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp
;