Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230129396

30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đinh Thế Huynh - ch.b. ; Phùng Hữu Phú - ch.b. ; Lê Hữu Nghĩa - ch.b. ; Vũ Văn Hiền - ch.b. ; Nguyễn Viết Thông - ch.b
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a476tr$c24cm
✩ Tóm tắt: Khái quát bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của Đảng; phân tích quá trình đổi mới, phát triển trên một số lĩnh vực chủ yếu ở nước ta như nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển văn hoá-xã hội; đường lối và chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo vệ tổ quốc...

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00995nam a2200133 a 4500
001 1620230129396
005 20230922225101.7
008 230922 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aĐinh Thế Huynh - ch.b. ; Phùng Hữu Phú - ch.b. ; Lê Hữu Nghĩa - ch.b. ; Vũ Văn Hiền - ch.b. ; Nguyễn Viết Thông - ch.b
245 0 $a30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam
260 $aH.:$bChính trị Quốc gia$c2015
300 $c24cm$a476tr
520 $aKhái quát bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của Đảng; phân tích quá trình đổi mới, phát triển trên một số lĩnh vực chủ yếu ở nước ta như nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển văn hoá-xã hội; đường lối và chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo vệ tổ quốc...
;