Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230133638

Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Nhân Dân
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a547tr.: ảnh,$c24cm
✩ Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng cùng các bài viết của bạn đọc góp thêm tiếng nói đồng thuận làm cho thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lan toả sâu rộng hơn đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00814nam a2200133 a 4500
001 1620230133638
005 20231006104437.7
008 231005 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aBáo Nhân Dân
245 0 $aTầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc
260 $c2020$aH.:$bChính trị Quốc gia
300 $a547tr.: ảnh,$c24cm
520 $aGiới thiệu các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng cùng các bài viết của bạn đọc góp thêm tiếng nói đồng thuận làm cho thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lan toả sâu rộng hơn đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
;

Tệp đính kèm

1

Yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu