Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230132372

Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a751tr., 13tr. ảnh,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2021 về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00895nam a2200133 a 4500
001 1620230132372
005 20231003225437.7
008 231003 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNguyễn Phú Trọng
245 0 $aĐoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới
260 $aH.:$bChính trị Quốc gia$c2021
300 $a751tr., 13tr. ảnh,$c24cm
520 $aTuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2021 về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.
;

Tệp đính kèm

1

Yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu