Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230133720

Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a607tr., 11tr. ảnh,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2019 về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00955nam a2200133 a 4500
001 1620230133720
005 20231006104929.7
008 231006 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNguyễn Phú Trọng
245 0 $aToàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
260 $bChính trị Quốc gia$aH.:$c2021
300 $a607tr., 11tr. ảnh,$c24cm
520 $aTuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2019 về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.
;

Tệp đính kèm

1

Yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu