Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230133584

Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đoàn Văn Báu, Nguyễn Quốc Trung, Hà Dũng Hải, Bùi Ngọc Qúy, Trần Thanh Lâm, Mai Yến Nga, Trương Ngọc Vinh
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a152tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để làm rõ hơn các luận điểm trong văn kiện, giúp cho người đọc hiểu sâu sắc hơn về đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu của Đảng, Nhà nước, các báo cáo viên, những người nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 01067nam a2200133 a 4500
001 1620230133584
005 20231005224944.7
008 231005 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aĐoàn Văn Báu, Nguyễn Quốc Trung, Hà Dũng Hải, Bùi Ngọc Qúy, Trần Thanh Lâm, Mai Yến Nga, Trương Ngọc Vinh
245 0 $aTài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
260 $aH.$bChính trị Quốc gia$c2021
300 $a152tr.,$c19cm
520 $aTài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để làm rõ hơn các luận điểm trong văn kiện, giúp cho người đọc hiểu sâu sắc hơn về đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu của Đảng, Nhà nước, các báo cáo viên, những người nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.
;

Tệp đính kèm

1

TILIUH~1.PDF