Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230131542

Biên niên sử thế giới cận - hiện đại

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a207tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Hệ thống diễn tiến các sự kiện lịch sử thế giới theo thời gian: biên niên sử thế giới cận đại (từ năm 1500 đến 1917) và biên niên sử thế giới hiện đại (từ năm 1918 đến 2020)

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00641nam a2200133 a 4500
001 1620230131542
005 20230925110626.7
008 230925 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aHội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
245 0 $aBiên niên sử thế giới cận - hiện đại
260 $aH.:$c2020$bChính trị Quốc gia
300 $a207tr.,$c21cm
520 $aHệ thống diễn tiến các sự kiện lịch sử thế giới theo thời gian: biên niên sử thế giới cận đại (từ năm 1500 đến 1917) và biên niên sử thế giới hiện đại (từ năm 1918 đến 2020)
;