Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230130866

Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân. Tập 2 (1955-1959)

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Nhân dân
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a1416tr.,
✩ Tóm tắt: Bộ sách tuyển chọn những bài viết của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951 đến năm 1969 và được chia thành 3 tập. Tập 2 gồm 486 bài viết, được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1955 đến năm 1959. Ngoài những bài viết đã được công bố trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, từ tập 9 đến tập 12, xuất bản lần thứ ba (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2011), cuốn sách giới thiệu 233 bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân Dân với nhiều bút danh khác nhau.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 01004nam a2200133 a 4500
001 1620230130866
005 20230924221553.7
008 230924 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aBáo Nhân dân
245 0 $aNhững bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân. Tập 2 (1955-1959)
260 $aH.$bChính trị Quốc gia$c2021
300 $a1416tr.,
520 $aBộ sách tuyển chọn những bài viết của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951 đến năm 1969 và được chia thành 3 tập. Tập 2 gồm 486 bài viết, được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1955 đến năm 1959. Ngoài những bài viết đã được công bố trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, từ tập 9 đến tập 12, xuất bản lần thứ ba (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2011), cuốn sách giới thiệu 233 bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân Dân với nhiều bút danh khác nhau.
;