Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200022962

Các văn bản pháp luật mới nhất của Quốc hội khóa XI phiên họp lần thứ VIII đã thông qua

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm