Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200000144

"Cơ sở khoa học hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước thúc đẩy CNH,HĐH"

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: TS Lê Đăng Doanh

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00319nam a2200085 a 4500
001 1620200000144
005 20201210225744.7
008 201209 ||||| |||||||||||
100 $aTS Lê Đăng Doanh
245 $a"Cơ sở khoa học hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước thúc đẩy CNH,HĐH"
;

Tệp đính kèm