Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230131306

Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Tiểu ban văn kiện đại hội XIII
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a191tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Toàn văn "Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chia thành các phần: Bối cảnh thực hiện cương lĩnh 2011; nhận thức và thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; những đề xuất và kiến nghị.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00783nam a2200133 a 4500
001 1620230131306
005 20230925104858.7
008 230925 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aĐảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Tiểu ban văn kiện đại hội XIII
245 0 $aBáo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011
260 $bChính trị Quốc gia$c2020$aH.:
300 $a191tr.,$c19cm
520 $aToàn văn "Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chia thành các phần: Bối cảnh thực hiện cương lĩnh 2011; nhận thức và thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; những đề xuất và kiến nghị.
;