Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200000380

"Xây dựng và tổ chức thực hiện các NQ của TW đánh giá-thực trạng và giải pháp"

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS-TS Đàm Đức Vượng

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00286nam a2200085 a 4500
001 1620200000380
005 .7
008 201209 ||||| |||||||||||
100 $aPGS-TS Đàm Đức Vượng
245 $a"Xây dựng và tổ chức thực hiện các NQ của TW đánh giá-thực trạng và giải pháp"
;

Tệp đính kèm