Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620210127794

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX.04.08/11-15
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Mô tả: $a300tr

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 004352a 2200109 |||||
001 1620210127794
005 20210722165649.7
008 210722 ||||| |||||||||||
100 1 $aKX.04.08/11-15
245 0 $aXây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
260 $c2015
300 $a300tr
;

Tệp đính kèm