Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620210127060

Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và vấn đề của Việt Nam

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX.04.13/11-15
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Mô tả: $a300tr

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 003602a 2200109 |||||
001 1620210127060
005 20210722165646.7
008 210722 ||||| |||||||||||
100 1 $aKX.04.13/11-15
245 0 $aSở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và vấn đề của Việt Nam
260 $c2015
300 $a300tr
;

Tệp đính kèm