Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230134000

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 1

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a292tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Giới thiệu nội dung diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00881nam a2200133 a 4500
001 1620230134000
005 20231007210658.7
008 231006 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aĐảng Cộng sản Việt Nam
245 0 $aVăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 1
260 $bChính trị Quốc gia$c2021$aH.:
300 $c19cm$a292tr.,
520 $aGiới thiệu nội dung diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.
;

Tệp đính kèm

1

Yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu