Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620210127930

Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong tình hình mới

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX.04.29/11-15
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Mô tả: $a300tr

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 003072a 2200109 |||||
001 1620210127930
005 20210723092105.7
008 210722 ||||| |||||||||||
100 1 $aKX.04.29/11-15
245 0 $aBảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong tình hình mới
260 $c2015
300 $a300tr
;

Tệp đính kèm

1

Yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu