Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230134468

Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (lưu hành nội bộ)

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2022
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a144tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Báo cáo, Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00671nam a2200133 a 4500
001 1620230134468
005 20231007212010.7
008 231007 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aĐảng Cộng sản Việt Nam
245 0 $aVăn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (lưu hành nội bộ)
260 $aH.$bChính trị Quốc gia$c2022
300 $c19cm$a144tr.,
520 $aBài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Báo cáo, Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
;

Tệp đính kèm

1

Yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu