Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230134116

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 2

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a356tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Công sản Việt Nam; phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại phiên bế mạc Đại hội; diên văn bế mạch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 01486nam a2200133 a 4500
001 1620230134116
005 20231007211209.7
008 231007 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aĐảng Cộng sản Việt Nam
245 0 $aVăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 2
260 $bChính trị Quốc gia$c2021$aH.:
300 $c19cm$a356tr.,
520 $aTrình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Công sản Việt Nam; phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại phiên bế mạc Đại hội; diên văn bế mạch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.
;

Tệp đính kèm

1

Yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu