Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620210127312

Định hướng phát triển văn hóa - sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX.04.14/11-15
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Mô tả: $a300tr

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 003842a 2200109 |||||
001 1620210127312
005 20210722165647.7
008 210722 ||||| |||||||||||
100 1 $aKX.04.14/11-15
245 0 $aĐịnh hướng phát triển văn hóa - sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
260 $c2015
300 $a300tr
;

Tệp đính kèm