Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230132662

Hỏi - đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hà Thị Bích Thuỷ, Hà Văn Luyến, Võ Thị Tú Oanh
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a196tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng, nghiệp vụ về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng, một số tình huống trong xử lý kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00675nam a2200133 a 4500
001 1620230132662
005 20231003230016.7
008 231003 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aHà Thị Bích Thuỷ, Hà Văn Luyến, Võ Thị Tú Oanh
245 0 $aHỏi - đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng
260 $c2019$aH.:$bChính trị Quốc gia
300 $c21cm$a196tr.,
520 $aTập hợp các câu hỏi đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng, nghiệp vụ về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng, một số tình huống trong xử lý kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng.
;