Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200101476

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22 - CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00333nam a2200073 a 4500
001 1620200101476
005 20201209180427.7
100 $aBan Tư tưởng - Văn hoá Trung ương
245 $aTiếp tục thực hiện Chỉ thị 22 - CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản
;

Tệp đính kèm