Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200124338

Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Phú Trọng
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00411nam a2200109 a 4500
001 1620200124338
005 20210112152614.7
008 201210 ||||| |||||||||||
082 0#$a3KV
100 0 $aGS.TS Nguyễn Phú Trọng
245 1 $aPhát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
260 $bChính trị Quốc gia Sự thật
;

Tệp đính kèm