Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200079782

Mối quan hệ giữa QLKT và việc GQVĐ trợ cấp XH của NNTB... của các nước Mỹ, Bắc Âu và Đức.

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: TS Lê Mạnh Luân

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm