Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200087770

Những điều cần biết về các quy định mới Công tác thanh tra kiểm tra của Đảng và Nhà nước

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm