Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200055892

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp bảo về tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm