Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200123850

Xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết BCHTWĐ. Thực trạng và giải pháp

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Đức Vượng

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm