Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230132754

Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Lê Thị Hà, Trần Thị Kim Dung, Hà Văn Luyến
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a168tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi đáp về sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ về sinh hoạt chi bộ theo quy định hiện hành và cách xử lý một số tình huống trong sinh hoạt chi bộ.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00589nam a2200133 a 4500
001 1620230132754
005 20231004211500.7
008 231004 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aLê Thị Hà, Trần Thị Kim Dung, Hà Văn Luyến
245 0 $aHỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
260 $aH.:$bChính trị Quốc gia$c2019
300 $a168tr.,$c21cm
520 $aTập hợp các câu hỏi đáp về sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ về sinh hoạt chi bộ theo quy định hiện hành và cách xử lý một số tình huống trong sinh hoạt chi bộ.
;