Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200123942

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý Luận Trung Ương
✩ Nhà xuất bản: 02

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00317nam a2200109 a 4500
001 1620200123942
005 20201210145623.7
008 201210 ||||| |||||||||||
082 0#$a3KV
100 0 $aHội đồng Lý Luận Trung Ương
245 1 $aXây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới
260 $b02
;

Tệp đính kèm