Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200124956

Phát triển văn hóa sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS. Phùng Hữu Phú
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00371nam a2200109 a 4500
001 1620200124956
005 20201210153716.7
008 201210 ||||| |||||||||||
082 0#$a3KV
100 1 $aGS.TS. Phùng Hữu Phú
245 0 $aPhát triển văn hóa sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế
260 $b02
;

Tệp đính kèm