Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200125298

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00465nam a2200109 a 4500
001 1620200125298
005 20201210155045.7
008 201210 ||||| |||||||||||
082 0#$a3KV
100 1 $aPGS.TS. Nguyễn Văn Thạo - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông
245 0 $aMột số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước
260 $b02
;

Tệp đính kèm