Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230129914

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong với tình cảm của nhân dân và bạn bè quốc tế

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Nhân dân (Tuyển chọn)
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a620tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp 130 bài viết của nhiều tác giả - những người có cơ hội được tiếp xúc, làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần: Phần thứ nhất: Một nhân cách lớn; Phần thứ hai: Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm; Phần thứ ba: Tình cảm với bạn bè quốc tế. Ở mỗi phần, tác giả các bài viết bày tỏ sự tin tưởng, ngưỡng mộ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đồng thời, khẳng định đồng chí là một cán bộ mẫu mực, luôn có trách nhiệm với Đảng, với đất nước và nhân dân; tâm huyết với công việc, hết lòng với bạn bè, đồng nghiệp; giản dị, khiêm nhường và bao dung. Đặc biệt, trong hai nhiệm kỳ Đại hội XI và XII của Đảng, đồng chí đã làm tròn trách nhiệm của một người đứng đầu, có tầm nhìn xa trong chỉ đạo việc hoạch định đường lối phát triển đất nước; luôn công tâm trong chỉ đạo và thực hiện cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cuốn sách có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 01823nam a2200133 a 4500
001 1620230129914
005 20230923214835.7
008 230923 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aBáo Nhân dân (Tuyển chọn)
245 0 $aTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong với tình cảm của nhân dân và bạn bè quốc tế
260 $aH.$c2019$bChính trị Quốc gia
300 $c24cm$a620tr.,
520 $aCuốn sách tập hợp 130 bài viết của nhiều tác giả - những người có cơ hội được tiếp xúc, làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần: Phần thứ nhất: Một nhân cách lớn; Phần thứ hai: Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm; Phần thứ ba: Tình cảm với bạn bè quốc tế. Ở mỗi phần, tác giả các bài viết bày tỏ sự tin tưởng, ngưỡng mộ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đồng thời, khẳng định đồng chí là một cán bộ mẫu mực, luôn có trách nhiệm với Đảng, với đất nước và nhân dân; tâm huyết với công việc, hết lòng với bạn bè, đồng nghiệp; giản dị, khiêm nhường và bao dung. Đặc biệt, trong hai nhiệm kỳ Đại hội XI và XII của Đảng, đồng chí đã làm tròn trách nhiệm của một người đứng đầu, có tầm nhìn xa trong chỉ đạo việc hoạch định đường lối phát triển đất nước; luôn công tâm trong chỉ đạo và thực hiện cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cuốn sách có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh
;