Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200082898

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, ngành, nghề trong tình hình mới.

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm