Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200059982

KHXH.03.01 Bản kiến nghị "Về cơ cấu các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trương theo định hướng XHCN ở nước ta".

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TSKH Lương Xuân Quỳ

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm