Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200087626

Những điều cần biết về các chế độ, chinh sách, quy định mới nhất quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức và người lao động

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - Xã hội

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm