Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200045626

ĐTKHXH 03.09 Vai trò của chính phủ trong thức đẩy hoạt động nghiên cứu và triển khai ở một số nước.

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm