Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200125120

Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra (Tập 1)

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - TS. Đinh Quang Ty - TS. Lê Minh Nghĩa
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00530nam a2200109 a 4500
001 1620200125120
005 20201210205206.7
008 201210 ||||| |||||||||||
082 0#$a3KV
100 1 $aGS.TS Nguyễn Xuân Thắng - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - TS. Đinh Quang Ty - TS. Lê Minh Nghĩa
245 0 $aĐịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra (Tập 1)
260 $bChính trị Quốc gia Sự thật
;

Tệp đính kèm