Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200046142

ĐTKHXH 03-09 Kinh nghiệm xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ ở một số nước.

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm